banner

Το Real Estate ήταν πάντα ως ένας κλάδος που δυσκολευόταν να ακολουθήσει τις γρήγορες αλλαγές . Δεν έχει πραγματικά αλλάξει πολύ τα τελευταία 100 χρόνια- ισχύουν οι ίδιες αρχές και οι περισσότερες διαδικασίες εξακολουθούν να είναι χειροκίνητες

Ωστόσο, όλα αυτά πρόκειται να αλλάξουν με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της επιστήμης των δεδομένων. Η εμφάνιση της επιστήμης των δεδομένων (Data Science) έχει φέρει μια νέα εποχή για τους κατασκευαστές ακινήτων, τους μεσίτες, τους διαχειριστές ακινήτων και τους επενδυτές. Eίναι μία επιστήμη που αναδιαμορφώνει ήδη τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αγοραπωλησίες, μετασχηματίζει αυτό που γνωρίζουμε για τα ακίνητα και επιταχύνει τις νέες τεχνολογίες που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας.

Τι είναι η Επιστήμη Δεδομένων στο Real Estate;

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένας διεπιστημονικός τομέας σπουδών που χρησιμοποιεί έννοιες από την επιστήμη των υπολογιστών, τη στατιστική και τη μαθηματική ανάλυση για την επεξεργασία δεδομένων και τη δημιουργία συμπερασμάτων. Στόχος της επιστήμης δεδομένων είναι η εξαγωγή γνώσης και διορατικότητας από τα δεδομένα για την ενημέρωση της επιχειρηματικής στρατηγικής και την καθοδήγηση της λήψης αποφάσεων. Με άλλα λόγια, η επιστήμη των δεδομένων αναλύει δεδομένα για να βρει μοτίβα, να δημιουργήσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών.

Τα ακίνητα είναι ένας τεράστιος κλάδος και οι Data Scientists βρίσκουν όλο και περισσότερο τρόπους να προσφέρουν τις δεξιότητές τους στον τομέα. Είτε εφαρμόζουν τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της διάταξης ενός κτιρίου είτε αναπτύσσουν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για την επιτάχυνση της διαδικασίας αγοράς, οι επιστήμονες δεδομένων χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους για να κάνουν την ακίνητη περιουσία πιο αποτελεσματική. Ο κλάδος των ακινήτων αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως ο οικιστικός, ο εμπορικός και ο λιανικός. Τα οικιστικά ακίνητα περιλαμβάνουν την αγορά και πώληση κατοικιών, διαμερισμάτων και άλλων τύπων κατοικιών για τις οποίες ο ιδιοκτήτης δεν αποκτά εισόδημα. Τα εμπορικά ακίνητα περιλαμβάνουν κτίρια που αποφέρουν εισόδημα, όπως κτίρια γραφείων, καταστήματα λιανικής πώλησης, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Τα ακίνητα λιανικής πώλησης είναι ο χώρος στον οποίο λαμβάνει χώρα μια επιχείρηση λιανικής πώλησης.

Γιατί η Επιστήμη των Δεδομένων είναι τόσο σημαντική για το Real Estate;

Τα ακίνητα είναι ένας κλάδος που ανέκαθεν εξαρτιόταν από τα δεδομένα. Η γεωγραφική θέση ενός ακινήτου είναι ζωτικής σημασίας για σκοπούς μάρκετινγκ και πωλήσεων. Για παράδειγμα, ένα κατάστημα λιανικής πώλησης που θέλει να ανοίξει τις πόρτες του σε έναν πολυσύχναστο δρόμο πρέπει να γνωρίζει ποια θα είναι η ζήτηση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του. Ωστόσο, τα ακίνητα έχουν μείνει πίσω σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και τις αναλύσεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η επιστήμη των δεδομένων είναι τόσο σημαντική και ορισμένοι από αυτούς παρατίθενται παρακάτω:

– Διαφάνεια στον κλάδο: Η επιστήμη των δεδομένων είναι μια προσέγγιση βασισμένη σε γεγονότα που σας επιτρέπει να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Οδηγεί επίσης στη διαφάνεια στον κλάδο, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους φορείς περισσότερες πληροφορίες που διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

– Συνεργασία στον κλάδο: Η επιστήμη των δεδομένων έχει την ικανότητα να φέρνει σε επαφή διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη που ενσωματώνουν τα δεδομένα τους για να δημιουργήσουν περισσότερες γνώσεις και να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

– Αυξημένη κερδοφορία: Η επιστήμη των δεδομένων επιτρέπει στον κλάδο να εργάζεται πιο αποτελεσματικά και να κερδίζει περισσότερα χρήματα.

Ο αντίκτυπος της επιστήμης των δεδομένων στην αγορά κατοικιών

Τα ακίνητα είναι ένας κλάδος πλούσιος σε δεδομένα και τα δεδομένα του αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό. Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών, ο οποίος συλλέγεται από κατασκευαστές ακινήτων, μεσίτες και άλλους παράγοντες του κλάδου των ακινήτων, αποθηκεύεται συνήθως σε διάφορες πηγές δεδομένων, όπως λογιστικά φύλλα, έγγραφα word, βάσεις δεδομένων και επιχειρηματικές εφαρμογές. Στον κλάδο των οικιστικών ακινήτων, η επιστήμη των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φέρει διαφάνεια στη διαδικασία αγοράς και πώλησης κατοικιών. Χρησιμοποιώντας τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, οι μεσίτες ακινήτων και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τη διαδικασία πιο αποτελεσματική και να εξοικονομήσουν χρόνο. Η οπτικοποίηση δεδομένων χρησιμοποιείται για τη δημιουργία οπτικών αναπαραστάσεων δεδομένων για εύκολη ερμηνεία και ανάλυση. Τα εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οπτικοποιήσεων με τη χρήση δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές.

Η επιστήμη των δεδομένων στα εμπορικά ακίνητα

Οι εταιρείες ακινήτων γνωρίζουν εδώ και καιρό τη σημασία των δεδομένων στις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, όταν πρόκειται για την επιστήμη των δεδομένων, οι περισσότερες από αυτές έχουν επικεντρωθεί στα οικιστικά ακίνητα. Τα εμπορικά ακίνητα έχουν ως επί το πλείστον χρησιμοποιήσει δεδομένα για να παρουσιάσουν τα ακίνητά τους με τον καλύτερο τρόπο. Ωστόσο, με τη χρήση της επιστήμης των δεδομένων, τα εμπορικά ακίνητα μπορούν να μεταμορφώσουν τον κλάδο. Οι εταιρείες εμπορικών ακινήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιστήμη των δεδομένων για να προβλέψουν τη μελλοντική ζήτηση για εμπορικά ακίνητα. Αυτό τους επιτρέπει να σχεδιάζουν καλύτερα τις επενδύσεις τους και να αποφεύγουν την υπερπροσφορά ορισμένων τύπων ακινήτων. Η επιστήμη των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις του παρελθόντος, τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και εξωτερικούς παράγοντες για την πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης. Οι εταιρείες εμπορικών ακινήτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την επιστήμη των δεδομένων για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα ακίνητά τους. Η προληπτική συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων και η βελτιστοποίηση της χρήσης των χώρων είναι δύο τομείς στους οποίους η επιστήμη των δεδομένων μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Συμπέρασμα

Το Real Estate είναι ένας τεράστιος κλάδος και οι επιστήμονες δεδομένων βρίσκουν ολοένα και περισσότερους τρόπους να προσφέρουν τις δεξιότητές τους στον τομέα. Είτε εφαρμόζουν τεχνικές απεικόνισης δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της διάταξης ενός κτιρίου είτε αναπτύσσουν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για την επιτάχυνση της διαδικασίας αγοράς, οι επιστήμονες δεδομένων βρίσκουν τρόπους να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους για να κάνουν το real estate πιο αποτελεσματικό.

Λάβετε αποφάσεις στο Real Estate βασισμένες σε δεδομένα

elGreek